One Dad Joke

One hand-picked dad joke, everyday. Teken aan Registreer

One Dad Joke - Day 2,038 |

Gepubliseer in Canada - Sosiale interaksies en vermaak - 0 - 23 Nov 22 05:05

https://onedadjoke.com/img/20221123-a-truck-loaded.png

Ondersteun

Sten HavenspageGaladraeldavidjonestootavi29tavi29

Kommentaar (0)