One Dad Joke

One hand-picked dad joke, everyday. Teken aan Registreer

One Dad Joke - Day 2,100 |

Gepubliseer in Canada - Sosiale interaksies en vermaak - 2 - 24 Jan 23 03:44

https://onedadjoke.com/img/20230124-i-recently-bought.png

Ondersteun

Sten Haventavi29GaladraelMajkaFritezaspagedavidjonestooDionz

Kommentaar (2)

24 Jan 23 03:54
Theivin Nigr

ahahahahahaha, good one

24 Jan 23 06:21
Fighter 007

You cant afford PAPE LOL