Zvezdevs old school

Log in Register

max |

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 7 - 17 Mar 23 00:10

Добро утро! Петък е!https://i.postimg.cc/5yhjft9P/0452e169f2966408357024a4a888c838.jpghttps://i.postimg.cc/mDrPwq6S/0891-567ob04.jpghttps://i.postimg.cc/NMP5P43v/0891-567ob07.jpghttps://i.postimg.cc/tJZY06bZ/17817480.jpghttps://i.postimg.cc/fRxSTY9Y/190-45ob36.jpghttps://i.postimg.cc/6Qt27Trg/3212be688c3a23215b99c82c21aad065.jpghttps://i.postimg.cc/CK7ZbYJ1/ota-yks-tuosta.jpg

Support

GaladraelSir BarbodSir BarbodSir Barbodtavi29

Comments (7)

17 Mar 23 00:11
elhichko

https://www.edominations.com/en/article/33995

17 Mar 23 01:47
elhichko

Hit 1708 in this Battlefield withWeaponsQ1till 00:29:37 0 / 1708 Reward

17 Mar 23 03:53
elcarlos

Nice.

17 Mar 23 16:04
Imperator

Nice.

17 Mar 23 20:49
elhichko

Носете си новите дрехи, момчета, падаме, както ходим, умираме, както спим. Въпросите на тая планета я решим, я не решим… Но не казвайте: утре ще бъдем красиви. Не казвайте: утре ще бъдем щастливи. Не казвайте: утре ще бъдем, ще бъдем… ще обичаме утре, утре ще бъда любим. Носете си новите дрехи, момчета – падаме, както ходим, умираме както спим. Не казвайте: утре ще почнем голямото, днес ще печеля пари за прехраната. Не казвайте: утре ще бъдем честни, днес тихичко ще се проврем… Носете си новите дрехи момчета, ходейки падаме, падайки мрем. Не казвайте: утре с вик на площада ще кажа истината, после – на клада! На клада, но утре. А днес потърпете, днес се налага да премълчим… Носете си новите дрехи, момчета – падаме, както ходим, умираме както спим. Носете си новите дрехи, момчета... Стефан Цанев

17 Mar 23 23:11
elhichko

Refreshed : 5 / 20

18 Mar 23 20:08
Multi de hitman79

cat is sllowed