Наръчник за начинаещи - част 2 |

Published in Bulgaria - First steps in eDominations - 0 - 01 May 17 05:11

В света на eDominations, играенето активно е от изключителна важност за твоя игров статут. Има някои важни дейности, които е хубаво да се правят всеки ден, за да можете да се възползвате от максималния възможен напредък. 

Всеки ден играчите имат Ежедневна мисия от играта, която се състои в извършването на ежедневните им задачи. Тази мисия е видима в началната страница.

Тези ежедневни задачи обикновено са два типа дейност:
Работа - работата е много важна дейност за всеки играч и за всяко общество. Чрез работата си печелите пари (във валута) и създавате допълнителна продуктивност за вашия работодател (който ви плаща заплата). Разбира се, всеки работещ играч е задължен от съответната държава да плаща данък, дори ако той работи допълнително чрез използване на къща.

Трениране - това е една от най-важните дейности в играта. Можете да тренирате веднъж на ден в Сгради-Тренировка. Повишаването на вашите тренировъчни площадки и използването им за натрупване на сила прави възможностите за щета по-големи и по-силни и с това можете да увеличите темпа, с който печелите медали.
Наградата от тези дневни задачи е 1 точка и 1 точка опит.

Ежедневна военна мисия
Подобно на задачите за развитие, има и военно-дневен ред. Това е видимо само за играчи, които са част от военното звено и съответно военната им група е дала точна текуща бойна задача. За да си мине задачата, играчът трябва да направи поне 50 удара (500 енергия) в дадената битка.
Задачата може да се мине само 1 път на ден. Играчите могат да се бият и в битки които не са в дневния боен ред, но тези удари не се отчитат в задачата. Дневната бойна задача се задава само от Командирите на Военната група. Награда е 1 енергийна напитка (която е 100 енергия) и 1 мортар оръжие.

Производство 
Една от най-важните дейности е именно производството с вашите компании. Това е вашият основен източник на различни продукти - в зависимост от това какви компании имате, те могат да ви осигурят хляб, оръжия, къщи, суровини. Можете да ги използвате както за вашите нужди, така и за продажбата им. Силно ви препоръчвам да не пропускате ежедневната си работа и продукция.

Support

10stiCakaMixaserMixaser

Comments (0)