One Dad Joke

One hand-picked dad joke, everyday. Zaloguj Zarejestruj

One Dad Joke - Day 2,100 |

Opublikowany w Canada - Reakcje społeczne i środowisko - 2 - 24 Jan 23 03:44

https://onedadjoke.com/img/20230124-i-recently-bought.png

Wspomóż

Sten Haventavi29GaladraelMajkaFritezaspagedavidjonestooDionz

Komentarze (2)

24 Jan 23 03:54
Theivin Nigr

ahahahahahaha, good one

24 Jan 23 06:21
Fighter 007

You cant afford PAPE LOL