این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
N4zGuL12 320 779
crazygeorge9 743 181
LaOch9 004 432
vasspana8 829 349
Fanis8 461 724
برترین کشورها
Turkey11 115
Egypt9 048
Georgia8 523
North Macedonia5 627
Spain3 976
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی