این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
MultiBaButi5 293 568
Cronuss4 253 238
LaOch3 991 543
Ikta Solork3 880 198
CelioMG3 697 153
برترین کشورها
Turkey9 494
Georgia7 215
Republic of Macedonia (FYROM)4 422
Spain3 763
Slovenia3 188
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی
s