این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
Cronuss4 015 754
bybatu3 534 237
Ikta Solork3 392 419
CelioMG3 297 884
LaOch3 220 879
برترین کشورها
Turkey9 182
Georgia6 725
Republic of Macedonia (FYROM)3 680
Spain3 576
Slovenia3 165
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی
s