فرمانروایی مجازی

این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.

ورودعضویت

یادگیری بیشتر درباره فرمانروایی مجازی

آمار بازیکنان

شهروندان فعال: 49,000

شهروندان جدید امروز: 12

میانگین سطح شهروندان: 28

آنلاین های حاضر: 156

همه کشورها: 78

اخبار

Welcome to eDominations stranger!

eDominations - بازی استراتژیک چند نفره

این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود عضویت
برترین کشورها
Turkey8 470
Georgia6 366
Spain3 302
Slovenia2 916
Serbia2 083
یادگیری بیشتر درباره فرمانروایی مجازی

تصاویر بازی