این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
N4zGuL12 405 276
crazygeorge9 747 158
LaOch9 008 897
vasspana8 881 389
Fanis8 514 256
برترین کشورها
Turkey11 115
Egypt9 048
Georgia8 523
North Macedonia5 628
Spain3 976
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی