این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
N4zGuL12 878 307
crazygeorge9 780 990
LaOch9 062 308
vasspana delete my account8 976 220
Fanis delete my account8 586 548
برترین کشورها
Turkey11 120
Egypt9 048
Georgia8 524
North Macedonia5 628
Spain3 978
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی